Меню

Приватна платформа Kubernetes за моделлю «як сервіс» HCI

HCI (Hosted Container Infrastructure) — призначена для DevOps та розробників PaaS платформа оркестрації кластерів Kubernetes на базі VMware Tanzu Kubernetes Grid.

HCI забезпечує функціональність та зручність використання на рівні AWS Elastic Kubernetes Services, Google Kubernetes Engine та MS Azure Kubernetes Services.

HCI розгорнута на ресурсах приватної хмари і має глибоку та рідну інтеграцію з IaaS, що дозволяє ефективно (без зайвих програмних прошарків) споживати її ресурси стандартними (CSI, CNI, K8s Operators) засобами без необхідності знання деталей її побудови.

Платформа включає моніторинг, оновлення та 24/7 підтримку на рівні «‎production grade support».

Приватна платформа Kubernetes за моделлю «як сервіс» HCI

Коли HCI є гарним рішенням?

Плануєте трансформацію

від успадкованої архітектури до Cloud Native і є потреба в надійній платформі, що забезпечить функціонування бізнес-застосунків з обома типами архітектури одночасно

Використовуєте Kubernetes

від Google/AWS/Azure, але вас не влаштовує їх вартість та/або рівень передбачуваності витрат: непрогнозована вартість інтернет-трафіку, дискових операцій тощо

Створили інфраструктуру Kubernetes

з open-source компонент, але не задоволені її стабільністю, продуктивністю та трудовитратами на підтримку актуальності, а також відсутністю комерційної технічної підтримки

Бажаєте знизити непродуктивне навантаження

на DevOps та вимоги до рівня їх кваліфікації в «нецікавих» шарах технологічного стеку: фізичне обладнання, гипервізорна віртуалізація тощо

Мінімізувати невиправдані витрати

пов'язані з помилками планування та/або необхідністю підтримки резерву ресурсів на випадок раптового або періодичного зростання потреб

Регуляторні обмеження

або корпоративні політики не дозволяють використання публічних хмар та/або збереження та обробку інформації за периметром організації

Завантажте презентацію «Приватна платформа Kubernetes як сервіс»

{{ getError('name') }}
{{ getError('phone') }}
{{ getError('email') }}

HCI (Hosted Container Infrastructure) — призначена для DevOps та розробників PaaS платформа оркестрації кластерів Kubernetes на базі VMware Tanzu Kubernetes Grid.

HCI забезпечує функціональність та зручність використання на рівні AWS Elastic Kubernetes Services, Google Kubernetes Engine та MS Azure Kubernetes Services.

З HCI ви зможете

  • Створювати ізольовані оточення (тенанти), встановлювати для них ліміти споживання ресурсів та надавати доступ до них окремим командам DevOps та розробників.
  • Використовувати образи немодифікованих Kubernetes та інших open-source компонент, які підготовлені, верифіковані, підписані та підтримуються (в тому числі, оновлюються) VMware для розгортання кластерів Kubernetes та супутніх сервісів.
  • Керувати кластерами Kubernetes (створювати, конфігурувати, масштабувати, оновлювати, видаляти), віртуальними машинами, мережами, ingress/egress та іншими об’єктами інфраструктури декларативним методом через TanzuCLI та/або використовуючи Kubernetes Cluster API + kubectl + YAML.
  • Використовувати persistent volumes (в тому числі read/write many) без необхідності розгортання додаткових компонент на кшталт Ceph та NFS.
  • Користуватись інтегрованими в платформу сервісами Harbor, Contour, MinIO, Velero, Prometeus, Graphana, FluentBit, Carvel, Sonobouy. Cert-Manager, External DNS (перелік постійно розширюється).
  • Використовувати вбудовану в платформу функціональність горизонтального автомасштабування кластерів Kubernetes (autoscaling).
  • Значно зменшити непродуктивне навантаження на DevOps за рахунок максимальної автоматизації процесів управління життєвим циклом кластерів Kubernetes та платформи в цілому.
  • Отримати доступ до комерційної технічної підтримки всього технологічного стеку рівня «production grade support».

Пов’язані професійні сервіси

Консалтингові послуги

Дослідження можливості, доцільності та можливих бізнес-ефектів трансформації успадкованих корпоративних ІТ-систем до Cloud Native ландшафту. Розробка дорожньої карти трансформації.

Kubernetes Lab

Надання тестового середовища Kubernetes (у вигляді повнофункціонального екземпляру HCI або KaaS) та супутніх консультаційних та тренінгових послуг для підтвердження розробленої концепції трансформації від успадкованої до Cloud Native архітектури. Відпрацювання в тестовому середовищі окремих кроків дорожньої карти трансформації та навчання спеціалістів Замовника роботі з платформами оркестрації кластерів Kubernetes від De Novo (HCI/KaaS).

Onboarding & Migration

Інструменти та професійні сервіси для перенесення контейнеризованих робочих навантажень в середовище Kubernetes. Міграція мікросервісних ландшафтів між Google GKE / AWS EKS / Azure AKS та De Novo HCI/KaaS та в зворотному напрямку.

Production grade support

Комерційна підтримка всього технологічного стеку (від обладнання/гіпервізора до ландшафту оркестрації кластерів Kubernetes) рівня «підтримка продуктивних бізнес-критичних систем».

Приватна хмара HPI є базовою платформою HCI

Більше про K8S as a Service та AI/ML

Дивіться відео: Kubernetes як сервіс у хмарах De Novo

В епоху контейнерної розробки наші фахівці створили декілька інструментів для зручного створення та керування кластерами контейнерної віртуалізації на базі VMware Tanzu Kubernetes Grid в хмарах De Novo.

Завантажте презентацію: Kubernetes як сервіс у хмарах De Novo

Платформа оркестрації кластерів Kubernetes на базі VMware Tanzu Kubernetes Grid для DevOps та розробників у приватній і колективній хмарі De Novo.

Дивіться відео: Хмара для AI/ML з NVIDIA GPU

Дізнайтесь більше про високопродуктивну платформу тензорних обчислень для AI/ML на базі приватної та колективної хмари De Novo.

Завантажте презентацію: Хмара для AI/ML з NVIDIA GPU

Високопродуктивна платформа тензорних обчислень для AI/ML на базі приватної та колективної хмари.

Завантажте презентацію: ML Cloud - зручне оточення для роботи ML інженера

В презентації наведений детальний опис технологічних складових ML Cloud, їх переваг та зручностей для ML інженера.

Отримайте консультацію

{{ getError('name') }}
{{ getError('phone') }}
{{ getError('email') }}
{{ getError('company') }}

Продукти для DevOps та AI/ML

ML Cloud - хмарна платформа для ML-інженерів

ML Cloud - хмарна платформа для ML-інженерів

Готове, зручне та функціональне робоче середовище ML-інженера, яке розгортається в акселерованій (NVIDIA GPU) для задач AI/ML колективній (Tensor Cloud) або приватній (HTI) хмарі.

Tensor Cloud з NVIDIA GPU

Tensor Cloud з NVIDIA GPU

Kubernetes as a Service, акселерований NVIDIA H100 / L40S GPU з тензорними ядрами для запуску робочих навантажень штучного інтелекту та машинного навчання (AI/ML) в колективній хмарі De Novo.

Hosted Tensor Infrastructure

Hosted Tensor Infrastructure

Акселерований для AI/ML Kubernetes з NVIDIA H100 / L40S GPU з тензорними ядрами на базі приватної хмари Hosted Private Infrastructure (HPI).

KaaS

KaaS

Сучасна платформа оркестрації кластерів Kubernetes промислового класу в колективній хмарі. Функціональність та зручність використання KaaS подібна до сервісів класу «managed Kubernetes» від гіперскейлерів.

Hosted Container Infrastructure

Hosted Container Infrastructure

PaaS платформа оркестрації кластерів Kubernetes на базі VMware Tanzu Kubernetes Grid в приватній хмарі. Функціональність та зручність використання KaaS подібна до сервісів класу «managed Kubernetes» від гіперскейлерів.

© 2008—2024 De Novo (Де Ново)
6Lf8MgcaAAAAABG7vptCwS1Q5qOpAJNhvHkBRc_M
6Lcqv_QcAAAAAEfWcY6b8z_-3upRk2_J5SWPg027